Onko yrityksessänne tehty jo vaaratekijöiden tunnistaminen!

  • Riskein arviointi on osa työturvallisuutta?

 

Useimmiten kuljetusyritysten (varsinkin pienten) riskienarviointi on jopa kokonaan tekemättä tai se on kovin puutteellinen. Kuljetusala on yksi tapaturma- alteimmista toimialoista. Työn riskien arviointi on osa yrityksen kannattavuutta ja ennen kaikkea henkilöstön hyvinvointia. Töiden riskien arviointi tulisi ottaa mukaan osaksi yrityksen arkea.

Olemme olleet riskien-arvioinnissa mukana auttamassa alkuun useita varasto- ja kuljetusalan yrityksiä. Kuormitustekijöiden tunnistamiseen on olemassa valmiina paljon ”työkaluja” – tätä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Kuormitustekijöiden tunnistaminen suoritetaan aina yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa, eli lähtökohtaisesti mukana on aina oltava henkilö / henkilöitä, jotka oikeasti ko. työtä tekevät, eli ovat parhaita asiantuntijoita aina oman toimenkuvansa alueella.

Yhteistyökumppaneina ja materiaalin tuottajina toimivat mm. Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

shutterstock_169857425

Työympäristön järjestelmällinen tarkkailu ja vaarojen ja haittojen selvittäminen osaksi työpäivää.

Terveys- ja turvallisuusvaarojen huomiointi, vikojen ja puutteellisuuksien ilmoittaminen työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle on jokaisen työntekijän velvollisuus.

Pyydä meidät tarjous, opastamme teidät alkuun ja kartoitamme alkutilanteen kokonaisvaltaisesti kanssanne.

Meihin ovat luottaneet:

Lvi-Dahl
Onninen Oy