Ammattipätevyys koulutukset

TYÖTURVALLISUUS

TIETURVA 1

TRUKKiKOULUTUS

ENNAKOIVA AJO

ENSIAPU

DIGIKOULUTUS

HYGIENIAPASSI

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

Ammattipätevyyskoulutuksia antava koulutuskeskus

Logisteam Oy on hyväksytty ammattipätevyyskoulutuksia antavaksi koulutuskeskukseksi syksyllä 2007. Kaikki Logisteam Oy:n ammattipätevyyskoulutus ja jatkokoulutuspäivät ovat direktiivin (2003/59/EY) mukaisia ja TRAFI:n hyväksymien ohjelmien mukaisia. Räätälöimme ja toteutamme myös yrityskohtaisia ammattipätevyyskoulutuksia yrityksien tarpeiden mukaan ympäri Suomea.

Jatkokoulutuksena toteutettava ammattipätevyyskoulutus on tarkoitettu aiemmin ammatissa toimiville kuljettajille, ammattipätevyyskoulutuksien tarkoitus on lisätä muun liikenteen, kuljettajien ja kuljetuksien turvallisuutta, sekä vähentämään liikenteen ympäristövaikutuksia.

”Jatkokoulutuksella lisätään turvallisuutta ja jaksamista. Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit. Kuljettajien taitoa toimia liikenteessä ennakoiden ei voida koskaan tarpeeksi korostaa”

Liikenneturva

Ammattipätevyyskoulutus - Rekka

Tarpeitasi vastaava ammattipätevyyskoulutus

Valmiita ammattipätevyyskoulutuspäivien ohjelmia on valittavissa useita satoja tai koulutusohjelmat voidaan etukäteen suunnitella halutun ammattipätevyyskoulutuksen tavoitteen mukaiseksi ja hyväksyttää ne Trafilla. Ohjelman lisäksi toteutustapa ja opetusmenetelmät pystytään näin suunnittelemaan talokohtaisesti toteutettaviksi, jolloin ammattipätevyyskoulutus antaa parhaan hyödyn. Yrityskohtaisissa koulutuksissa ja toteutuksessa otamme huomioon kuljettajien haasteet kuljetustehtävien suorittamisessa ja pyrimme tekemään ammattipätevyyskoulutuspäivästä kuljettajille mahdollisimman motivoivan harjoitteiden, havainnollistavin esimerkein, kuvin ja keskusteluin. Hyväksytty ammattipätevyyskoulutus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se on haettava uudelleen. Samalla koulutuksen tavoitteet ja sisältö voidaan uudelleen tarkastella ja päivittää direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

Pakolliset ja valinnaiset koulutukset

Ammattipätevyyskoulutuksessa pakollisena koulutuksena on ennakoiva ajaminen. Muut neljä koulutusta ovat vapaasti valittavissa. Suosituksena on valita oman työnkuvan kannalta tärkeät ja hyödyllisimmät ammattipätevyyskoulutusohjelmat. Esimerkiksi työturva, tieturva 1, ensiapu ja digipiirturikoulutukset ovat suosittuja, mutta usein työnkuva määrittää koulutuksen tarpeen. Tieturva-, työturva- ja trukkiturvallisuuskoulutuksiin voi osallistua myös ilman ammattipätevyyden hakemista.

Koulutuspäivät ja kesto

Ammattipätevyyskoulutus voidaan toteuttaa myös viikonloppuisin. Ammattipätevyyskoulutuspäivät voi valita yksittäin tai koko 5 päivän paketin kerralla ja jaksottaa sen omaan aikatauluun sopivaksi. Yrityskohtaisissa toteutuksissa ammattipätevyyskoulutuspaketti on usein 5 vuotta kerrallaan. Ammattipätevyyskoulutuksen jälkeen kuljettaja hakee erillisen ammattipätevyyskorttin tai merkinnän ajokorttiin jolla käyty pätevyys osoitetaan. Huomioithan että ensimmäisen ja viimeisen ammattipätevyyskoulutuksen väli ei saa olla 5 vuotta pidempi.

Huomioithan, että ammattipätevyyskorttisi ei useimmiten kulje käsi kädessä turvallisuuskorttiesi (tie-, trukki- ja työturva) kanssa, varsinkin jos olet käynyt niitä eri vuosina.

HUOM! Ammattipätevyyskortti tai merkintä ajokorttiin haetaan 1.1.2016 alkaen liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta, asiointi paikka on Ajovarma Oy:n palvelupiste.

Ajokortit ja muut tieliikenteen luvat 1.1.2016.
Ajovarma Oy ammattiliikenteen palvelupisteet.


Ammattipätevyyden hakeminen

MITÄ AMMATTIPÄTEVYYS TARKOITTAA JA KETÄ AMMATTIPÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUS KOSKEE?

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan ammatin kannalta tärkeätä jatkokoulutusta, ammattipätevyyden jatkokulutuksiin kuuluvista opetusohjelmista.

Kaikki Logisteam Oy:n ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät ovat TRAFI:n hyväksyttyjen ohjelmien mukaisia. Räätälöimme myös yrityskohtaisia koulutussisältöjä juuri yrityksenne tarpeiden mukaan.

Ne henkilöliikenteen linja-autonkuljettajat, jotka ovat suorittaneet ajo-oikeuden ennen 10.9.2008 ja tavaraliikenteen kuorma-autonkuljettajat ennen 10.9.2009 eivät ole velvollisia suorittamaan perustason ammattipätevyyttä. Heille riittää jatkokoulutus, eli 35 tuntia (7 h *5 koulutuspäivää). Koulutukset voivat koostua teoria- tai ajo-opetuksesta tai molemmista. Ammattipätevyyskoulutuksiksi käyvät vain Trafi:n hyväksymät koulutusohjelmat.

Muistathan että ajo-oikeus ja ammattipätevyys kulkevat rinnakkain mutta ovat kaksi eri asiaa.

Jokaisen jatkokoulutuspäivän jälkeen sinun tulee saada 14 vuorokauden sisällä todistus käydystä jatkokoulutuspäivästä, jotka sinun tulee huolellisesti säilyttää ammattipätevyyden hakemista varten. Uuden todistuksen voi pyytää siitä koulutuskeskuksesta jossa koulutus on käyty usein eri korvausta vastaan, meillä uusi todistus maksaa 8 € postikuluineen.

Yksi ennakoivan ajotavan koulutuspäivä on kaikille pakollinen. 

Muut neljä koulutusta voi valita vapaasti. Ammattipätevyyskoulutuksen aiheeksi kannattaa valita oman työnkuvan kannalta tärkeä ja hyödyllinen koulutusohjelma. Suosittuja koulutusohjelmia ovat esim. työturva, tieturva, trukkiturva, ensiapu sekä digipiirturikoulutukset sekä joukko muita laadukkaita koulutusohjelmiamme.

Tieturva, työturva ja trukkiturvallisuuskoulutuksiin on mahdollista osallistua myös ilman ammattipätevyyden hakemista.

Logisteam Oy hyväksyttiin ammattipätevyyskoulutusta antavaksi koulutuskeskukseksi syksyllä 2007 ja on toteuttanut lukuisia jopa yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutusohjelmia asiakkailleen. Koulutusohjelma vaihtoehtoja on satoja.