AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS

TYÖTURVALLISUUS

Kaikki alat.

TIETURVA

Tieturva 1 ja 2 -koulutukset.

TRUKKIKOULUTUS

Teoria- ja käytännön koulutukset.

ENNAKOIVA AJAMINEN

Teoria- ja ratakoulutukset.

ENSIAPUKOULUTUS

Myös EA1 ja EA2 koulutukset.

DIGIPIIRTURIKOULUTUS

Digipiirturi, ajo- ja lepoajat.

Logisteam Oy on hyväksytty ammattipätevyyskoulutuksia antavaksi koulutuskeskukseksi syksyllä 2007

Kaikki ammattipätevyys- ja jatkokoulutuspäivämme ovat direktiivin (2003/59/EY) mukaisia ja TRAFI:n hyväksymien ohjelmien mukaisia. Räätälöimme ja toteutamme myös yrityskohtaisia ammattipätevyyskoulutuksia yrityksien tarpeiden mukaan ympäri Suomea.

Jatkokoulutuksena toteutettava ammattipätevyyskoulutus on tarkoitettu aiemmin ammatissa toimiville kuljettajille. Ammattipätevyyskoulutuksien tarkoitus on lisätä muun liikenteen, kuljettajien ja kuljetuksien turvallisuutta sekä vähentää liikenteen ympäristövaikutuksia. Jatkokoulutuksella lisätään turvallisuutta ja jaksamista.

Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit. Kuljettajien taitoa toimia liikenteessä ennakoiden ei voida koskaan tarpeeksi korostaa. Lähde: Liikenneturva

Logisteam Oy on hyväksytty ammattipätevyyskoulutuksia antavaksi koulutuskeskukseksi syksyllä 2007

Kaikki ammattipätevyys- ja jatkokoulutuspäivämme ovat direktiivin (2003/59/EY) mukaisia ja TRAFI:n hyväksymien ohjelmien mukaisia. Räätälöimme ja toteutamme myös yrityskohtaisia ammattipätevyyskoulutuksia yrityksien tarpeiden mukaan ympäri Suomea.

Jatkokoulutuksena toteutettava ammattipätevyyskoulutus on tarkoitettu aiemmin ammatissa toimiville kuljettajille, ammattipätevyyskoulutuksien tarkoitus on lisätä muun liikenteen, kuljettajien ja kuljetuksien turvallisuutta, sekä vähentämään liikenteen ympäristövaikutuksia.Jatkokoulutuksella lisätään turvallisuutta ja jaksamista.

Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit. Kuljettajien taitoa toimia liikenteessä ennakoiden ei voida koskaan tarpeeksi korostaa. Lähde: Liikenneturva

Logisteam Oy on hyväksytty ammattipätevyyskoulutuksia antavaksi koulutuskeskukseksi syksyllä 2007

Kaikki ammattipätevyys- ja jatkokoulutuspäivämme ovat direktiivin (2003/59/EY) mukaisia ja TRAFI:n hyväksymien ohjelmien mukaisia. Räätälöimme ja toteutamme myös yrityskohtaisia ammattipätevyyskoulutuksia yrityksien tarpeiden mukaan ympäri Suomea.

Jatkokoulutuksena toteutettava ammattipätevyyskoulutus on tarkoitettu aiemmin ammatissa toimiville kuljettajille, ammattipätevyyskoulutuksien tarkoitus on lisätä muun liikenteen, kuljettajien ja kuljetuksien turvallisuutta, sekä vähentämään liikenteen ympäristövaikutuksia.Jatkokoulutuksella lisätään turvallisuutta ja jaksamista.

Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit. Kuljettajien taitoa toimia liikenteessä ennakoiden ei voida koskaan tarpeeksi korostaa. Lähde: Liikenneturva

Logisteam Oy on hyväksytty ammattipätevyyskoulutuksia antavaksi koulutuskeskukseksi syksyllä 2007

Kaikki ammattipätevyys- ja jatkokoulutuspäivämme ovat direktiivin (2003/59/EY) mukaisia ja TRAFI:n hyväksymien ohjelmien mukaisia. Räätälöimme ja toteutamme myös yrityskohtaisia ammattipätevyyskoulutuksia yrityksien tarpeiden mukaan ympäri Suomea.

Jatkokoulutuksena toteutettava ammattipätevyyskoulutus on tarkoitettu aiemmin ammatissa toimiville kuljettajille. Ammattipätevyyskoulutuksien tarkoitus on lisätä muun liikenteen, kuljettajien ja kuljetuksien turvallisuutta sekä vähentämää liikenteen ympäristövaikutuksia. Jatkokoulutuksella lisätään turvallisuutta ja jaksamista.

Ajaessaan liikenteessä raskaalla ajoneuvolla kuljettajan on tunnistettava paitsi itseensä ja ajoneuvoonsa liittyvät riskit myös muihin kuljettajiin ja heidän ajoneuvoihinsa, kevyeen liikenteeseen, tieliikenneympäristöön ja -oloihin sekä työtehtäväänsä liittyvät riskit. Kuljettajien taitoa toimia liikenteessä ennakoiden ei voida koskaan tarpeeksi korostaa. Lähde: Liikenneturva

Ammattipätevyyskoulutus - Rekka

Tarpeitasi vastaava ammattipätevyyskoulutus

Valmiita ammattipätevyyskoulutuspäivien ohjelmia on valittavissa useita satoja tai koulutusohjelmat voidaan etukäteen suunnitella halutun ammattipätevyyskoulutuksen tavoitteen mukaiseksi ja hyväksyttää ne Trafilla. Ohjelman lisäksi toteutustapa ja opetusmenetelmät pystytään näin suunnittelemaan talokohtaisesti toteutettaviksi, jolloin ammattipätevyyskoulutus antaa parhaan hyödyn. Yrityskohtaisissa koulutuksissa ja toteutuksessa otamme huomioon kuljettajien haasteet kuljetustehtävien suorittamisessa ja pyrimme tekemään ammattipätevyyskoulutuspäivästä kuljettajille mahdollisimman motivoivan harjoitteiden, havainnollistavin esimerkein, kuvin ja keskusteluin. Hyväksytty ammattipätevyyskoulutus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se on haettava uudelleen. Samalla koulutuksen tavoitteet ja sisältö voidaan uudelleen tarkastella ja päivittää direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

Muita suosittuja koulutusohjelmia:

Hygieniapassikoulutus, Kuljettajan käsikirja, Kuljettajan putoamissuojauskoulutus sekä Sidonta ja kuorman varmistuskoulutus

Tarpeitasi vastaava ammattipätevyyskoulutus

Valmiita ammattipätevyyskoulutuspäivien ohjelmia on valittavissa useita satoja tai koulutusohjelmat voidaan etukäteen suunnitella halutun ammattipätevyyskoulutuksen tavoitteen mukaiseksi ja hyväksyttää ne Trafilla. Ohjelman lisäksi toteutustapa ja opetusmenetelmät pystytään näin suunnittelemaan talokohtaisesti toteutettaviksi, jolloin ammattipätevyyskoulutus antaa parhaan hyödyn. Yrityskohtaisissa koulutuksissa ja toteutuksessa otamme huomioon kuljettajien haasteet kuljetustehtävien suorittamisessa ja pyrimme tekemään ammattipätevyyskoulutuspäivästä kuljettajille mahdollisimman motivoivan harjoitteiden, havainnollistavin esimerkein, kuvin ja keskusteluin. Hyväksytty ammattipätevyyskoulutus on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se on haettava uudelleen. Samalla koulutuksen tavoitteet ja sisältö voidaan uudelleen tarkastella ja päivittää direktiivin vaatimusten mukaiseksi.

Muita suosittuja koulutusohjelmia:

Hygieniapassikoulutus, Kuljettajan käsikirja, Kuljettajan putoamissuojauskoulutus ja Sidonta ja kuorman varmistuskoulutus

Mitä ammattipätevyys tarkoittaa ja ketä ammattipätevyyden jatkokoulutus koskee?

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annetaan ammatin kannalta tärkeää jatkokoulutusta ammattipätevyyden jatkokulutuksiin kuuluvista opetusohjelmista. Lue lisää kuljettajan ammattipätevyydestä.

Kaikki Logisteam Oy:n ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivät ovat TRAFI:n hyväksyttyjen ohjelmien mukaisia. Räätälöimme myös yrityskohtaisia koulutussisältöjä juuri yrityksenne tarpeiden mukaan.

Ne henkilöliikenteen linja-autonkuljettajat, jotka ovat suorittaneet ajo-oikeuden ennen 10.9.2008 ja tavaraliikenteen kuorma-autonkuljettajat ennen 10.9.2009, eivät ole velvollisia suorittamaan perustason ammattipätevyyttä. Heille riittää jatkokoulutus eli 35 tuntia (7 h *5 koulutuspäivää). Koulutukset voivat koostua teoria- tai ajo-opetuksesta tai molemmista. Ammattipätevyyskoulutuksiksi käyvät vain Trafi:n hyväksymät koulutusohjelmat. Ammattipätevyyskoulutuksessa pakollisena koulutuksena on ennakoiva ajaminen. Muut neljä koulutusta ovat vapaasti valittavissa. Suosituksena on valita oman työnkuvan kannalta tärkeät ja hyödyllisimmät ammattipätevyyskoulutusohjelmat. Esimerkiksi työturva, tieturva 1, ensiapu ja digipiirturikoulutukset ovat suosittuja, mutta usein työnkuva määrittää koulutuksen tarpeen. Tieturva-, työturva- ja trukkiturvallisuuskoulutuksiin voi osallistua myös ilman ammattipätevyyden hakemista.

Muistathan että ajo-oikeus ja ammattipätevyys kulkevat rinnakkain mutta ovat kaksi eri asiaa.

Jokaisen jatkokoulutuspäivän jälkeen sinun tulee saada 14 vuorokauden sisällä todistus käydystä jatkokoulutuspäivästä, jotka sinun tulee huolellisesti säilyttää ammattipätevyyden hakemista varten. Uuden todistuksen voi pyytää siitä koulutuskeskuksesta jossa koulutus on käyty.

ENNAKOIVA AJAMINEN

+

4 MUUTA
KOULUTUSTA

5*7h = 35 h

HAKEMUS AJOVARMAAN

Ammattipätevyyskoulutus - Ammattipätevyyskortti

Ammattipätevyyskortti tai merkintä ajokorttiin

Ammattipätevyyskoulutus voidaan toteuttaa myös viikonloppuisin. Ammattipätevyyskoulutuspäivät voi valita yksittäin tai koko 5 päivän paketin kerralla ja jaksottaa sen omaan aikatauluun sopivaksi. Yrityskohtaisissa toteutuksissa ammattipätevyyskoulutuspaketti on usein 5 vuotta kerrallaan. Ammattipätevyyskoulutuksen jälkeen kuljettaja hakee erillisen ammattipätevyyskorttin tai merkinnän ajokorttiin jolla käyty pätevyys osoitetaan. Huomioithan että ensimmäisen ja viimeisen ammattipätevyyskoulutuksen väli ei saa olla 5 vuotta pidempi ja ammattipätevyyskorttisi ei useimmiten kulje käsi kädessä turvallisuuskorttiesi (tie-, trukki- ja työturva) kanssa, varsinkin jos olet käynyt niitä eri vuosina.

Ammattipätevyyttä osoittava merkintä voidaan tehdä myös ajokorttiin, jos hakija täyttää ammattipätevyyttä koskevat vaatimukset sekä tieliikennelaissa tai sen nojalla säädetyt ajokorttiluvan myöntämisen edellytykset.
Ammattipätevyyttä osoittavan merkinnän tekeminen ajokorttiin edellyttää uuden ajokortin hakemista ajovarman raskaankaluston toimipisteestä.

Jos ajat myös ulkomailla, hae itsellesi erillinen ammattipätevyyskortti.