Onko yrityksessänne tehty jo vaaratekijöiden tunnistaminen!

  • Riskien arviointi on osa työturvallisuutta

 

Useimmiten kuljetusyritysten (varsinkin pienten) riskienarviointi on jopa kokonaan tekemättä tai se on kovin puutteellinen. Kuljetusala on yksi tapaturma-altteimmista toimialoista. Työn riskien arviointi on osa yrityksen kannattavuutta ja ennen kaikkea henkilöstön hyvinvointia. Töiden riskien arviointi tulisi ottaa mukaan osaksi yrityksen arkea.

Olemme olleet riskienarvioinnissa mukana auttamassa alkuun useita varasto- ja kuljetusalan yrityksiä. Kuormitustekijöiden tunnistamiseen on olemassa valmiina paljon ”työkaluja” – tätä pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Kuormitustekijöiden tunnistaminen suoritetaan aina yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa, eli lähtökohtaisesti mukana on aina oltava henkilö / henkilöitä, jotka oikeasti ko. työtä tekevät, eli ovat parhaita asiantuntijoita aina oman toimenkuvansa alueella.

Yhteistyökumppaneina ja materiaalin tuottajina toimivat mm. Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

Riskien arviointi

Työympäristön järjestelmällinen tarkkailu ja vaarojen sekä haittojen selvittäminen osaksi työpäivää.

Terveys- ja turvallisuusvaarojen huomiointi, vikojen ja puutteellisuuksien ilmoittaminen työnantajalle tai työsuojeluvaltuutetulle on jokaisen työntekijän velvollisuus.

Pyydä meiltä tarjous. Opastamme teidät alkuun ja kartoitamme alkutilanteen kokonaisvaltaisesti kanssanne.

Meihin ovat luottaneet:

Lvi-Dahl
Onninen Oy