TARVITSETTEKO OMAN TURVALLISUUSNEUVONANTAJAN?

TURVALLISUUSNEUVONANTAJA KOULUTUS KAUTTAMME

Kolme tärkeää kysymystä:

TIEDÄTKÖ, tarvitseeko yrityksenne turvallisuusneuvonantajan?
TIEDÄTKÖ, onko yrityksenne toiminnan vaatimustenmukaisuus varmistettu?
TIEDÄTKÖ, onko VAK-riskit tunnistettu ja hallittu kaikilta osin?

Mikäli vastasit näihin kysymyksiin ”EI tai EN TIEDÄ”, on syytä tarkastella ja varmistua toiminnan turvallisuudesta yrityksen sisällä ja kuljetusketjussa.

Kansainvälisen ADR-lainsäädännön ja Suomen kansallisen lainsäädännön mukaisesti jokainen vaarallisten aineiden kuljetuksia tai varastointia harjoittava yritys on velvollinen nimeämään turvallisuusneuvonantajan. Turvallisuusneuvonantaja pyrkii parantamaan toiminnallaan yrityksen vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuutta.

Logisteam Oy järjestää TNA-valmennuksia ympäri vuoden koko Suomessa. Avoimet koulutuksemme ovat nähtävissä koulutuskalenteristamme.

Eikö koulutuskalenterista löytynyt sopivaa TNA-koulutusta? Ota yhteyttä meihin ja sovitaan juuri sinulle sopiva ajankohta.

ADR- kamaa

Tähtäimessä TNA-tutkinto? Kuka voi toimia turvallisuusneuvonantajana?

VAK-Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) myöntämä todistus TNA-pätevyyskoulutuksen suorittamisesta. Todistus osoittaa henkilöllä olevan tarvittava kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus kaikenlaisten vaarallisten aineiden kuljetuksiin. Turvallisuusneuvonantaja voi olla toiminnanharjoittajan työntekijä, johtaja, omistaja tai ulkopuolinen henkilö.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävän henkilön tulee antaa kirjallinen suostumus tehtävään suostumisesta! Lisäksi turvallisuusneuvonantajalla tulee olla tuntemus toiminnanharjoittajan toiminnasta.

Turvallisuusneuvonantajan (TNA) nimeämisvelvollisuus 10 b § (124/2011)

Asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (274/2002)

Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin sekä niihin liittyvään pakkaamiseen, kuormaamiseen tai muuhun vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvään toimintaan osallistuvan toiminnanharjoittajan on nimettävä vähintään yksi turvallisuusneuvonantaja. Neuvonantaja ohjaa ja seuraa vaarallisiin aineisiin kohdistuvaa toimintaa pyrkien mahdollisimman turvallisiin kuljetuksiin. Neuvonantaja toimii aina toiminnanharjoittajan valvonnassa.

Älä kompastu letkuihin

Mikäli ette tarvitse omaa turvallisuusneuvonantajaa, kauttamme myös 24/7 TNA-palvelu, jolloin ohjaamme ja opastamme työntekijänne laadukkaaseen ja lakeja noudattavaan VAK-toimintaan. Lue lisää TNA-palveluista