MILLOIN YRITYKSEEN TARVITAAN TURVALLISUUSNEUVONANTAJA?

Keskity oleelliseen – anna turvallisuusneuvonantajan tehtävät ammattilaistemme hoidettavaksi!

Kolme tärkeää kysymystä:

TIEDÄTKÖ, tarvitseeko yrityksenne turvallisuusneuvonantajan?
TIEDÄTKÖ, onko yrityksenne toiminnan vaatimustenmukaisuus varmistettu?
TIEDÄTKÖ, onko VAK-riskit tunnistettu ja hallittu kaikilta osin?

Mikäli vastasit näihin kysymyksiin “EI tai EN TIEDÄ“, on syytä tarkastella ja varmistua toiminnan turvallisuudesta yrityksen sisällä ja kuljetusketjussa.

Turvallisuusneuvonantajapalvelut

TNA:n tehtävät ovat vastuullisia,

aikaa vieviä ja osin myös ”hankalia” koulutuksineen. Tarvitsee tehdä raportointeja sekä pysyä ajantasaisen lainsäädännön hermolla. Turvallisuusneuvonantajan (TNA) tehtävä on luoda edellytykset vaarallisten aineiden (VAK) turvalliseen ja tehokkaaseen kuljettamiseen neuvomalla ja ohjaamalla. TNA myös varautuu onnettomuustilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Omavalvonta ja henkilöstön koulutus kuuluu osana yrityksen toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen.

Tähän paras ratkaisu on antaa kaikki nämä tehtävät Logisteamin harteille. Turvallisuusneuvonantajan ei tarvitse aina olla oman henkilökunnan edustaja, palvelun voi ostaa alan ammattilaiselta. Logisteamin TNA-Teamilla on virallinen pätevyys, erittäin hyvä ammattitaito ja vuosien kokemus vaarallisten aineiden varastoinnista, koulutuksesta ja kuljetuksesta. Toimimme aina yrityksenne hyväksi, eli valvomme, raportoimme, ohjaamme ja koulutamme tarvittaessa henkilökuntanne VAK-määräysten, säännösten ja erityisvaatimusten viidakossa yrityksenne yhteisen turvallisuuden parantamiseksi lain mukaisesti.

Milloin turvallisuusneuvonantaja tarvitaan?

Yrityksen tulee nimetä TNA, kun yritys harjoittaa VAK-toimintaa maantie- tai raideliikenteessä.

Nimeämisvelvoite koskee:

Kuljetusta

Lähettämistä

• Astioiden ja säiliöiden täyttämistä ja aineen pakkaamista kuljetusta varten
• Kuormaamista tie- tai rautatiekuljetusta varten
• Kuljetuksessa tarvittavien kuljetusasiakirjojen laatimista
• Muuta kuljetukseen liittyvää toimintaa, jolla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen

Vastaanottoa

• Kuljetukseen liittyvää purkamista, jos toiminnalla on vaikutusta kuljetuksen turvallisuuteen
• Tyhjien astioiden palauttamista lähettäjälle

Ota meihin yhteyttä niin selvitämme tarvitseeko yrityksenne turvallisuusneuvonantajan.

Turvallisuusneuvonantajapalvelut
ADR-merkit

Mikäli tarvitsette yrityksen sisältä oman turvallisuusneuvonantajan, koulutamme myös turvallisuusneuvonantajan valmennuskoulutuksia ympäri vuoden. Tutkintotilaisuus on TraFi:n järjestämä ja kokeeseen osallistujan tulee itse ilmoittautua siihen 3 viikkoa ennen koetta.
Lue lisää TNA-koulutuksesta…