SUUNNITELMALLISTA JA TEHOKASTA VARASTOINNIN SUUNNITTELUA

Onko yrityksenne varastointi toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla?

Varastoilla on suuria vaikutuksia yritysten arkipäivässä, ne vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen ja saatavuuden turvaamiseen. Hyvin suunnitellussa ja toimivassa varastossa asiat rullaavat eikä resursseja hukata hakemiseen ja turhaan varastointiin, jolloin se on kustannustehokasta ja järkevää. Kevyenliikenteenväylät ja liikenne on suunniteltu turvallisiksi ja kulkuväylät on hyvin merkitty, sama pätee myös sisäalueisiin, siellä on trukki ja jalankulkureitit erotettu toisistaan asianmukaisin opastein.

Kaksi erilaista lähtötilannetta

Suunnitellaan kokonaan uusi

Mahdollista suunnitella tarkoitukseen sopiva varastotyyppi johon myös varastointiratkaisut on helppo valita mahdollisimman tehokkaiksi ja tarkoituksen mukaisiksi. Ratkaisuvaihtoehtoja on tällöin runsaasti valittavissa käyttötarpeen mukaisesti. Hankittavan tontin koko määrittelee kuitenkin rakennuksen koon ja muodon sekä millaiseksi uusi rakennus muotoutuu ottaen huomioon myös lastaus- ja purkulaiturit.

Kartta - aluesuunnittelu

Tuunataan olemassa olevaa varastoa

Suunnittelua rajoittaa vanhan rakennuksen koko, muoto, olemassa olevat ratkaisut sekä voiko joitakin ratkaisuja siirtää, purkaa tai vaihtaa uusiin tehokkaimpiin ratkaisuihin ja voidaanko varastoa laajentaa muualle kun ylöspäin. Voidaanko rakennuksen rakenteita muuttaa oviaukkoja tai seiniä purkamalla ja siirtämällä sekä miten suuriin muutoksiin on tarvetta ja järkevää lähteä.

Varastointi

Varaston suunnittelun vaiheet

Varaston suunnittelussa kannattaa edetä järjestelmällisesti vaihe vaiheelta ja ainakin seuraavat päätöksenteon ja suunnittelun vaiheet ovat keskeisiä suunnitteluprosessissa:

 • Tavoitteet varaston toiminnalle, tarpeet, sijoitusstrategia ja sijaintipaikalle asetettavat vaatimukset:
 • Paikan valinta jos ei jo ole määrätty
 • Varastoitavan tavaran ominaisuudet → säilytys- ja käsittelyvaatimukset
 • Volyymit – kokonaisvolyymit, nimikevolyymit
 • Pääteknologiat → hyllystöt
 • Alustava mitoitus rakennuksille
 • Tontin käyttösuunnitelma
 • Varaston tarkempi mitoitus ja lay-out
 • Rakennustyyppi ja rakennusmateriaalit
 • Apulaitteet
 • Tavaravirrat ja nimikkeiden sijoittelu
 • Työmenetelmät
 • Ohjausjärjestelmä
 • Henkilöstösuunnitelma ja koulutus
 • Suunnitelmien tarkistaminen ja tarvittavat muutokset
Varastoinnin suunnittelu

Olemme varastoinnin asiantuntijayritys

Olemme toteuttaneet useita varastoinnin suunnitteluun liittyviä projekteja ja toimeksiantoja. Olemme toteuttaneet myös varaston muuttoja kokonaisvaltaisesti, eli myös tavaroiden fyysiset siirrot paikasta toiseen. Ota yhteyttä, löydämme varmasti tarpeisiinne sopivan ratkaisun!

Meihin ovat luottaneet:

Tarjoustalo Hyvinkää – uuden varaston suunnittelu
Helen – useita varastonsiirtoja eri toimipaikoissa
Labema Helsinki – uudelleensuunnittelu

Sisä- ja ulkoalueiden liikenneohjeet

Olemme erikoistuneet myös laatimaan pelisääntöjä niin sisä- kuin ulkoalueillekin. Ohjeet käsittävät yleisesti liikenteen ja liikkumisen, käytettävät suojaimet ja tarvittavat toimintaohjeet. Olemme olleet toteuttamassa lukuisten yritysten suunnitteluprojekteja. Käytännönläheisen toimintamallin ratkaisun ja toteutuksen jälkeen on helppo toteuttaa samalla ajantasainen ohjeistus ja pelisäännöt.

Pelisääntöjä kanssamme on ollut toteuttamassa mm:

Koff (Kerava ja maakunnat)
Onninen
Tokmanni
LVI- Dahl
Paroc
Kone