Ajoneuvoyhdistelmien enimmäispituudeksi 34,5 metriä