Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyksien uudistamiseen helpotuksia 4.6. alkaen – jos pystyt, uudista ammattipätevyys kuitenkin ajallaan

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyksien voimassaolo jatkuu automaattisesti 7 kuukaudella, jos ammattipätevyyskortin tai ajokortissa olevan ammattipätevyyttä osoittavan erityisehdon voimassaolo päättyy 1.2.–31.8.2020 välisenä aikana. Uudista kuitenkin ammattipätevyytesi normaaliaikataulussa, jos pystyt.

Kuljettajien, joiden ammattipätevyyden voimassaolo päättyy 1.2.–31.8.2020 välisenä aikana, aikavälillä 1.2.2015 – 31.8.2015 suorittamien jatkokoulutuspäivien voimassaoloaikoja jatketaan automaattisesti myös 7 kuukautta.

Voimassaolon lisäaika ei näy Liikenneasioiden rekisterissä eikä asiakkaille lähetetä uutta ammattipätevyyskorttia eikä ajokorttia, jossa näkyisi erityisehdon pidennetty voimassaolo. Liikenteenvalvonta osaa tien päällä tulkita tilanteen ammattipätevyys- tai ajokortista.

Ammattipätevyyskoulutuksia voi suorittaa jatkuvasti myös kesäaikaan ja niitä on saatavilla myös nettikoulutuksina. Ammattipätevyyskortin ja –erityisehdon uudistaminen on mahdollista tehdä jatkokoulutuksen suorittamisen jälkeen myös kesäaikaan Ajovarman palvelupisteissä ajanvarauksella.

Lisätietoja:

Ajovarmaan puhelinpalvelu 075 323 9999, tiedustelut(at)ajovarma.fi

Euroopan unionin virallinen lehti 27.5.2020

LVM:n tiedote: Ehdotus EU:n poikkeussääntelyn käyttöönotosta ajokorttien ja tavara- ja linja-autoliikenteen lupien osalta

 

 

AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUSTEN LUOKKAKOULUTUKSET JATKUVAT 1.6.2020 alkaen.

6.-7.6. LA-SU ADR-täydennyskurssit (1ja 2 pv.) klo 7:30 Rekka-Rasti Hyvinkää.
Ilmoittautuminen viim. 3.6.

12.6. PE Työturvakorttikoulutus klo 8:00 Teatterihotelli Riihimäki.
Ilmoittautuminen viim. 2.6.

13.-14.6. LA-SU ADR-täydennyskurssi (1ja 2 pv.) klo 7:30 Hollola Matkakeidas.
Ilmoittautuminen viim. 3.6.

Noudatamme koko koulutuksen ajan viranomaismääräyksiä.

Tarkemmin hinnoittelusta koulutuskalenterissamme,
https://kuljettajaopetus.fi/logisteam

Koulutuspäivään kuuluu aamukahvi, lounas + ip. kahvit.

Mahdolliset erityisruokavalio- tai muut toiveet on ilmoitettava ennen koulutusta!

Ilmoittautumiset:
Tanja Honkasalo p. 050 326 2405
tanja.honkasalo@logisteam.fi

Kuvan mahdollinen sisältö: taivas ja ulkoilma

Logisteam on turvallisuuden, varastosuunnittelun ja logistiikan asiantuntijayritys. Järjestämme kuljettajakoulutuksia, teemme varastoinnin suunnittelua ja työskentelemme monipuolisesti turvallisuuden parissa.

Suomen Vahvimmat 2020 Logisteam Oy

Ajankohtaista – OUT- Tilan käyttö 2019 »

Raskaassa liikenteessä palataan normaaleihin ajo- ja lepoaikoihin

TIEDOTE 25.05.2020 08.34 fi sv en

(Kuva: Shutterstock)

Koronatilanteen takia tehdyt raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikojen poikkeukset päättyvät. Normaaleihin ajo- ja lepoaikoihin palataan 1.6.2020.

Määräaikaiset poikkeukset tulivat voimaan 27.3.2020, ja niiden voimassaoloa jatkettiin pienin muutoksin 26.4.2020. Poikkeusasetus on voimassa 31.5.2020 saakka.

Poikkeuksiin vaaditaan EU:n komission suostumus. Komissio katsoo, ettei jäsenmaiden ajo- ja lepoaikapoikkeuksille ole kesäkuusta lähtien enää riittäviä perusteita. Esimerkiksi tavaraliikenne on saatu sujumaan EU:n sisärajoilla. Komission mukaan poikkeusten jatkuminen lisäisi kuljettajien väsymistä ja johtaisi huomattavasti suurempaan liikenneturvallisuusriskiin.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Syrjänen, p. 050 470 7708

johtava asiantuntija Erik Asplund, p. 050 463 7034

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, Twitter @Wirensini

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2020

 

 

Valtioneuvoston asetusväliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 43 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 301/2018, säädetään:

1 §

Tiekuljetuksissa saa poiketa tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006  6–8 artiklassa tarkoitetuista ajoajoista, lepoajoista ja tauoista seuraavasti:

1) vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia;

2) viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia;

3) kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia;

4) vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia;

5) viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa;

6) 5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen;

7) säännölliset viikkolevot, muualla kuin ajoneuvon asemapaikkakunnalla, saadaan kuljettajan valinnan mukaan pitää ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet jokaista kuljettajaa varten ja ajoneuvo on pysäköitynä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2020.

Lue koko julkaisu täältä

 

ADR-ajolupien ja TNA-todistusten voimassaoloaika

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa kuljettajalla on oltava voimassa oleva ADR-ajolupa. Ajolupakokeita voi tällä hetkellä edelleen suorittaa Ajovarman toimipisteissä.

  • Suomessa myönnetyt ADR-ajoluvat, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020 – 1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Näiden ADR-ajolupien uudistaminen on kuitenkin tehtävä 1.12.2020 mennessä Ajovarman palvelupisteessä. Uudistamisen edellytyksenä on ADR-täydennyskurssin suorittaminen sekä hyväksytty ajolupakoe.
  • Poikkeus on toistaiseksi voimassa ainoastaan kotimaassa, mutta sen mahdollinen laajentaminen kansainväliseen liikenteeseen on vireillä.

Turvallisuusneuvonantajatodistuksissa (TNA-todistus) käyttöön otetaan vastaava poikkeus kuin ADR-ajoluvissa.

  • Suomessa myönnetyt turvallisuusneuvonantajatodistukset, joiden voimassaolo päättyy aikavälillä 1.3.2020 – 1.11.2020, ovat poikkeuksellisesti voimassa 30.11.2020 asti. Todistus uudistetaan suorittamalla turvallisuusneuvonantajatutkinto 1.12.2020 mennessä.
  • Vastaavalla tavalla kuin ADR-ajoluvassa, TNA-todistusten voimassaoloa koskeva poikkeus on toistaiseksi voimassa vain kansallisesti.

Lue koko julkaisu täältä

 

Pyydä meiltä tarjous, jätä soittopyyntö tai anna palautetta!
TarjousSoittopyyntöPalaute


MIKSI LOGISTEAM?

Yhteistyökumppaninne kuljettajakoulutuksiin,
varastoinnin suunnitteluun sekä työturvallisuuteen

Olemme toimineet jo yli 10 vuotta ammattipätevyyskouluttajina. Koulutamme ADR- ja kappaletavarakuljetusten tulevia ja kokeneita moniosaajia ammattipätevyyskoulutusten osalta. Ammattipätevyys- ja ADR-kouluttajina meillä on erittäin hyvä meriitti, hyvänä ja luotettavana kouluttajana. ADR-koulutusten toteutus, kommentit ja läpipääsyprosentti ovat Suomen huippuluokkaa. Meiltä löytyvät myös TNA-palvelut 24/7.

Varastojen suunnittelut, liikenneohjeet ulko- ja sisäalueille ovat alamme huippua. Koulutamme myös varastoalan henkilöstön turvallisuuskoulutukset ja kartoitamme alueenne turvallisuuden ongelmakohdat kokonaisvaltaisesti.

Selaa koulutuksia »

rengas Meillä viihdytään

Koulutuksissamme pyrimme hurttiin huumoriin opetuksen kulussa niin kuin myös kentällä toimiessamme. Meillä on aina tarkoitus tehdä koulutuspäivästä huumorilla maustettu opintäyteinen päivä, jossa koulutettavat otetaan ohjelman mukaisin kysymyksin huomioon.

rengas Kokemus ei ole makuasia

Kouluttajiemme laatu- ja osaamisvaatimukset ovat keskeisessä roolissa nyt ja aina. Meiltä löytyy taustalta aina se oma osaaminen ensin – vasta sitten on mahdollista astua oikeasti ammattilaisten eteen.

rengas Kaikki samasta paikasta

Koulutamme kaikki koulutukset joita kuljettajanne tarvitsevat, ADR sekä ammattipätevyyskoulutukset. Teemme myös räätälöityjä koulutuksia . Näin koulutuksesta tulee yksilöityä ja antaa henkilöstöllenne enemmän kuin normaalit koulutukset.

Logisteam Oy

Vasikkatie 7

11710 RIIHIMÄKI

Y-tunnus: 1901158-6

Hannu Honkasalo

hannu.honkasalo@logisteam.fi

044 0400 844

Tanja Honkasalo

tanja.honkasalo@logisteam.fi

050 3262 405

Suomen Vahvimmat 2020 Logisteam OyLuotettava kumppani logo

Logisteam - turvallisuuden ja logistiikan monisaaja
Copyright © 2020 Logisteam Oy