Turvallisuuden, varastosuunnittelun ja logistiikan asiantuntijayritys

Koulutuksia, varastoinnin suunnittelua sekä työtä turvallisuuden parissa.

AjankohtaistaHae vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen paikan sisäisen pelastussuunnitelman hyväksyntää

Tilapäisen säilytyspaikan sisäinen pelastussuunnitelma tulee laatia ja hakea sille hyväksyntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, mikäli vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään rataverkolla, satama-alueella ja muussa terminaalissa sekä muussa vastaavassa paikassa. Näissä paikoissa vaarallisia aineita saa säilyttää vain kuljetusmuodon tai kuljetusvälineen vaihtumisesta johtuen tai kun kuljetustapahtuma muuten välttämättä sitä edellyttää. Sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä merkittävien muutosten yhteydessä.
Sisäisen pelastussuunnitelman laatimiselle on annettu 18 kuukauden siirtymäaika 1.9.2023 alkaen.

Lue lisää »Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta voimaan 1.9.2023 – toimijoille uusia velvollisuuksia ja valvontaa tehostetaan

Uuden lain tarkoituksena on selkeyttää vaarallisten aineiden kuljetuksen (VAK) vastuita ja edistää kuljetusturvallisuutta sekä tehostaa valvontaa. Laki tuo mukanaan uusia hyväksyntä- ja valvontatehtäviä Liikenne ja viestintävirasto Traficomille ja asettaa vaatimuksia VAK-toimijoille kaikissa liikennemuodoissa, kuten sisäisen pelastussuunnitelman laatimisen tilapäisen säilytyksen paikalle ja turvallisuusneuvonantajasta ilmoittamisen.

Lue lisää »Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta

Tämä opas kertoo vaarallisten kemikaalien varastoinnin ja käsittelyn vuotojen ja sammutusjätevesien hallinnan periaatteista ja menettelytavoista, joilla voidaan saavuttaa kemikaaliturvallisuus- ja ympä-ristölainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset.

Lue lisää »


OUT- Tilan käyttö 2019

Koska kuljetussektorilla on herännyt epätietoisuutta siitä, että miten raskaan ajoneuvon ajonvalvontalaitetta (digipiirturi) käytetään erityisesti ajoneuvon purkaus-/lastaustyön yhteydessä, olemme toimivaltaisten viranomaisten (Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus) kesken muodostaneet käsityksen piirturin käytön linjaukseksi ja ohjeeksi.

Lue lisää »Polttonesteiden käyttäjän opas 2017

Polttonesteiden käyttäjän opas kertoo liikenteessä, lämmityksessä ja työkoneissa käytettävien polttonesteiden ominaisuuksista ja käytöstä. Oppaaseen on koottu perustiedot tuotteista sekä niiden käyttöön liittyvistä oleellisimmista määräyksistä ja ohjeista.

Lue lisää »

Logisteam Oy

Vasikkatie 7

11710 RIIHIMÄKI

Y-tunnus: 1901158-6

Hannu Honkasalo

hannu.honkasalo@logisteam.fi

044 0400 844

Tanja Honkasalo

tanja.honkasalo@logisteam.fi

050 3262 405

Luotettava kumppani logo

Logisteam - turvallisuuden ja logistiikan moniosaaja
Copyright © 2024 Logisteam Oy