Turvallisuuden, varastosuunnittelun ja logistiikan asiantuntijayritys

Koulutuksia, varastoinnin suunnittelua sekä työtä turvallisuuden parissa.

Hae vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen paikan sisäisen pelastussuunnitelman hyväksyntää

Tilapäisen säilytyspaikan sisäinen pelastussuunnitelma tulee laatia ja hakea sille hyväksyntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, mikäli vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään rataverkolla, satama-alueella ja muussa terminaalissa sekä muussa vastaavassa paikassa. Näissä paikoissa vaarallisia aineita saa säilyttää vain kuljetusmuodon tai kuljetusvälineen vaihtumisesta johtuen tai kun kuljetustapahtuma muuten välttämättä sitä edellyttää. Sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä merkittävien muutosten yhteydessä.

Sisäisen pelastussuunnitelman laatimiselle on annettu 18 kuukauden siirtymäaika 1.9.2023 alkaen.

Lue julkaisu »

Logisteam Oy

Vasikkatie 7

11710 RIIHIMÄKI

Y-tunnus: 1901158-6

Hannu Honkasalo

hannu.honkasalo@logisteam.fi

044 0400 844

Tanja Honkasalo

tanja.honkasalo@logisteam.fi

050 3262 405

Luotettava kumppani logo

Logisteam - turvallisuuden ja logistiikan moniosaaja
Copyright © 2023 Logisteam Oy